Bibliografia general referent al romànic del Ripollès

  1. “Butlletí del Centre Excursionista de Vich”, Vic 1912-1928.
  2. “Revista de Girona”, núm. 1978 (dedicat al mil·lenari de la basílica de Santa Maria de Ripoll 977-1977. Amb interessants articles d’historia i d’art de Coll i Alentorn, Mundó, Barral, Vernet, Pladevall i d’altres).
  3. Àlbum meravella, Barcelona 1929-1936.
  4. El Ripollès. Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, Departament de cultura - Generalitat de Catalunya, Barcelona 1985.
  5. Els castells catalans, vol. V, Barcelona 1976.
  6. Estudis sòcio-pastorals, Bisbat de Vic - Ed. Montblanc, Granollers 1969.
  7. Geografia de Catalunya, dirigida...