Breviarum de Musica

(Arxiu de la Corona d’Aragó: Ms. Ripoll 42)

Breviarum de Musica. Caplletra del foli 31v, obtinguda amb un petit monstre amb cos de peix i cap de gos, combinat amb un senzill motiu vegetal.

Arxiu Mas

Breviarum de Musica Caplletra “A” del foli 59, amb la representació d’una àguila, dibuixada amb destresa, que sosté una tija derivada en diverses formes vegetals.

Arxiu Mas

Es tracta d’un manuscrit compost per 112 folis (25,70 × 34,70 cm), escrit en lletra carolina del segle XI(*) en tinta negra amb epígrafs.

Segons J. Gudiol(*) i J. Pijoan(*), aquest volum, de...