Castell de Palom (Ripoll)

Aquest castell es trobava inicialment en el comtat d’Osona, si bé després es vinculà al de Besalú. El seu terme es devia estendre per la part de la vall de Vallfogona que actualment és terme de Ripoll, llevat de la pròxima al riu Ter, que pertanyia al terme del castell de Llaés, si bé aviat fou absorvit per aquest.

Les primeres notícies del castell corresponen a l’any 955, quan la comtessa Elo, vídua d’Oliba (era fill del bisbe Radulf d’Urgell i, per tant, nét del comte Guifré), amb la seva filla Enquilia, donà al monestir de Sant Joan de les Abadesses la seva part d’uns alous situats al...