Castell del Pinetell (Montblanc)

El lloc del Pinetell, avui totalment despoblat, és situat al nord-oest de la vila de Montblanc, a l’esquerra del riu d’Anguera. Aquest indret es documenta per primera vegada l’any 1155, quan el comte Ramon Berenguer IV concedí als habitants de Duesaigües o Vila-salva una carta de població; entre les afrontacions territorials de l’indret, que s’expliciten en el document, consta el lloc del Pinetell. Deu anys més tard, el 1165 hom té constància de la colonització del seu terme, car en aquesta data, mitjançant una escriptura, Pere de Puigverd féu donació dels delmes del Pinetell a l’arquebisbe...