Construcció de les Torres (Calonge de Segarra)

Es tracta d’una enigmàtica construcció o fortalesa situada a la partida anomenada “les Torres”, situada al nord-oest de Calaf, dalt d’un turó, molt a prop de la carretera que uneix l’esmentada població amb Castellfollit de Riubregós. Les restes visibles d’aquesta construcció formen un recinte quadrat d’uns 24 m de costat, amb uns 60 cm de gruix, orientats cap als quatre punts cardinals. S’accedeix a aquest recinte a través d’una obertura de 2 m d’ample situada al costat de migdia. Interiorment, el quadrant NE del recinte és ocupat per una construcció subdividida en tres compartiments o espais per dos murs paral·lels fets de paret seca. Pocs metres a l’exterior del recinte pel seu costat nord, hom hi veu els vestigis d’una construcció de planta circular, que té un diàmetre d’uns 4 m. Al mur de ponent, arran de terra, es veuen encara sis espitlleres de doble esqueixada, i a l’extrem sud del mur de llevant i al mur de migdia, a l’interior del recinte, s’hi veuen diversos encaixos que haurien pogut servir per a suportar les bigues d’un trespol o de la coberta de l’edifici. És molt difícil donar una datació exacta a aquesta construcció, que, si més no, és segur que pertany a l’època medieval.