Construcció propera a l'església de Sant Miquel de Colera

Situació

És una construcció que es troba a uns 20 m i separada de l’església de Sant Miquel, vers el sud-est.

Mapa: 220M781. Situació: 31TEG084945.

História

Es tracta d’una extensa edificació medieval. Abans que el terreny fos esglaonat amb maquinària pels serveis de repoblament forestal, l’únic testimoni d’aquesta construcció que sobresortia del terreny i de les garriques que la cobrien era un fragment de mur amb dues filades d’opus spicatum.(*)

La dita acció d’esglaonament feta el 1975 originà la destrucció d’aquest mur i de moltes altres estructures del conjunt, però, a més, en...