Fortificació del Castell dels Moros (la Baronia de Rialb)

Situació

Enigmàtica construcció defensiva que se situa en una petita elevació propera al castell de Rialb (o de Sòls de Riu).

ECSA - V. Roca

Fortificació situada al cim d’unes roques, en un turó que s’alça en el serrat de Sòls de Riu, damunt de la confluència del Rialb i el Segre, i prop de les restes del castell de Sòls de Riu.

Mapa: 34-13(329). Situació: 31TCG516474.

De la pista que va de Polig a Sòls de Riu i a Gualter, surt a mà dreta, quan comença la baixada, a 2, 5 km, un camí de terra que porta fins a uns camps. Al cim del turó que hi ha sobre aquests camps es troben les restes d’una fortificació. (JBM-VRM)

Història

Bé que d’aquesta fortificació o castell no se’n tenen notícies documentals, caldria relacionar-lo amb el proper castell de Sòls de Riu o de Rialb, documentat des de l’any 926. Potser en fou un precedent. (CPO)

Castell

Tot el cim de la petita elevació situada en un extrem del serrat de Sòls de Riu és tancat per una muralla. La planta de la muralla és poligonal i s’adapta a les formes de la roca. Al costat septentrional hi ha un vall artificial amb una amplada de 4 m. L’espai tancat per la muralla fa uns 15 m de llarg —de nord a sud— per uns 9, 5 m d’ample. El gruix del mur de tancament és d’1 m. En alguns llocs es conserva amb una alçada de 2 m. Aquesta muralla és feta amb carreus grans (30 × 80 cm) i força irregulars. Hi ha restes d’haver-hi hagut parets interiors. Així mateix, a la banda nord-est, hi ha una porta, on encara es veu l’encaix per a la barra de tancament.

En una roca situada una mica més cap al nord-oest d’aquesta fortificació, al costat d’uns camps, hi ha un gran dipòsit cavat a la penya. Gairebé té una planta quadrada: fa 180 × 205 cm i té una profunditat de 90 cm. Al costat est hi ha un dipòsit més petit, que fa 100 × 60 cm i 1 m de fondària. Hi ha una comunicació entre aquestes dues cavitats.

Damunt d’una altra roca, al sud de la fortificació, hi ha un altre dipòsit semblant, una mica més gran (225 × 220 cm) i també amb un dipòsit annex de mida més petita (60 × 120 cm). Al costat del gran, en aquest cas, hi ha un tercer dipòsit que fa 120 × 140 cm. Més enllà, coincidint amb un marge d’un petit camp, hi ha una paret amb 4 filades de carreus.

La datació de totes aquestes construccions és molt difícil. La fortificació o bé pot ésser un precedent proper del castell de Sòls de Riu o bé pot ésser posterior o, fins i tot, pot ésser un edifici molt més antic, potser anterior a l’època medieval. Els dipòsits, destinats segurament a contenir aigua o bé a fer de trulls per a premsar el raïm, recorden el que es troba prop del castell de Sòls de Riu o bé el que hi ha prop del castell de Grialó. (JBM-VRM)

Bibliografia

  • Baraut, 1982*, 9, doc. 18, pàgs. 173-174