La cultura a Santa Maria de la Seu d’Urgell

L’escola de la Catedral

La producció literària del primer bisbe conegut d’Urgell, sant Just, autor d’un comentari al Càntic dels Càntics i d’un sermó en honor de sant Vicenç, recordat per sant Isidor en el De viris inlustribus (c. 24), fa pensar en l’existència d’una escola catedralicia urgel·litana com les que hi havia contemporàniament en altres seus episcopals visigòtiques. Malauradament, els escrits del bisbe Fèlix que tanta llum haurien pogut proporcionar sobre la continuïtat de la mateixa escola al segle VIII no ens han arribat, ja que foren destruïts a posta per tal d...