La indumentària de Santa Maria de la Seu d’Urgell

Peça de seda

Fragment de la capa de sant Ermengol conservada al Museu Diocesà d’Urgell.

cedida per J. Ainaud

El Museu Diocesà d’Urgell conserva, dins el gran grup de teixits procedents de la catedral, una peça de seda (núm. 1 604) trobada, en diversos fragments, l’any 1939 dins l’arca que guarda les suposades despulles de sant Ermengol, bisbe d’Urgell (1010–1035), juntament amb una altra peça (núm. 1 602). Segons sembla, aquest teixit correspon a una casulla o capa litúrgica. L’estat de conservació és força dolent. L’any 1966 fou restaurat pel...