L’art romànic a la Llitera

L’arquitectura civil i militar i l’arqueologia

Mapa dels castells i les edificacions militars de la Llitera anteriors al 1300.

J. Salvadó

A l’hora d’estudiar l’organització del territori a la comarca de la Llitera en època medieval, hi ha dos aspectes en els quals hem de concentrar l’atenció. D’una banda, ens adonem que, com a la propera comarca de la Noguera, hi podem estudiar la distribució dels castells, tant dels bastits per a defensar les terres dominades pels musulmans com dels fets pels cristians. Amb tot, a causa de les característiques del que s’ha conservat, podrem aprofundir...