L’art romànic a la Segarra

L’arquitectura civil i militar i l’arqueologia

Mapa dels castells i les edificacions militars de la Segarra anteriors al 1300

J. Salvadó

La Segarra als segles X i XI fou terra de frontera. La major part d’aquesta comarca, l’any 950, era a l’extrem del territori controlat pels musulmans. L’any 1050 era, en canvi, la marca extrema dels comtats cristians. D’aquests dos moments, el segon és el més ben documentat. Això no obstant, cal intentar de reconstruir l’organització del territori i dels principals elements que el formaven, com poden ésser els establiments de població o les fortificacions...