Sant Andreu de la Manresana (els Prats de Rei)

Situació

Aspecte del mur de tramuntana on s’aprecia l’aparell fet de carreus, únic vestigi de l’edifici d’època romànica.

ECSA - F. Junyent i A. Mazcuñán

L’església és situada al fossar de la Manresana, molt a prop de la imposant torre del castell. (FJM-AMB)

Mapa: 35-14(362). Situació: 31TCG796173.

Història

Aquesta església es trobava dins de l’antic terme del castell de la Manresana. Inicialment tingué funcions parroquials, però les perdé i passà a dependre de la parròquia dels Prats de Rei com a sufragània. Depengué del priorat de Santa Anna de Barcelona de l’ordre del Sant Sepulcre per...