Sant Andreu in Planezas (la Seu d'Urgell)

Aquest monestir apareix en el testament de l’any 993 del comte Borrell II, en què li deixà 2 eugues i 2 vaques. També va rebre una deixa de dues unces d’or en el testament del comte d’Urgell, Ermengol, de l’any 1007. Hi ha documentada una altra deixa, d’un sou per a la seva il·luminació, en el testament del 1037 de Seniofred, sagristà de la Seu. La vila de Planeza és esmentada com a afrontado d’un alou a Cogomells, l’any 1047 i l’any 1053 es troba la deixa d’una casa situada a Planezas.

Els documents no assenyalen una situació precisa de l’indret on era edificat aquest monestir, tan sols l...