Sant Bartomeu de Canyelles (Barcelona)

El topònim “Canyelles”, un dels llocs del terme parroquial de Sant Andreu de Palomar, per sota del puig de Romanet —l’actual Turó Blau—, surt documentat d’ençà del 988. Canyelles era un indret recollit i amb abundància d’aigua; no ens estranyi, doncs, que s’hi edifiqués una capella i que fos dedicada a l’apòstol Bartomeu.

Disposem, però, de ben poques mencions referents a l’esmentada capella. Mossèn Mas enregistrà un parell de notícies documentals: el primer esment correspon al 6 de març de 1095, quan Ramon Guifré i Adaleda empenyoraven a Ricart, Guillem i Ermessenda, per 100 sous d’argent...