Sant Bartomeu de Massalcoreig, abans Sant Salvador

El poble de Massalcoreig es localitza a l’extrem sud de la comarca, a uns 30 km al sud-est de Lleida i a uns 6 km al sud de Fraga, al marge esquerre de l’últim tram del riu Cinca, poc abans de fusionar-se amb el Segre. L’origen del topònim s’ha de buscar en la construcció àrab manzil Qurays, que designa un assentament Quaraysi (dels àrabs del nord). Segurament, la conquesta d’aquest territori s’hauria de relacionar amb la caiguda de Fraga l’any 1149. La construcció de l’edifici parroquial es devia fer paral·lelament a la colonització del lloc. L’església no surt esmentada en l’Ordinatio ecclesiae Ilerdense del 1168. La seva primera menció és indirecta. El 1188, en un document, apareix “Martini, capellani de Maçalcorex” com a sotasignat. L’any 1279 torna a aparèixer el “capellano de Mazalcorex”, en la relació d’esglésies i beneficis del bisbat de Lleida que pagaren la dècima papal.

Segons la visita pastoral de l’any 1361, l’altar major de l’església de Massalcoreig estava consagrat a sant Salvador (“maior beati Salvatoris”). De l’església de factura romànica, no n’ha restat cap vestigi, ja que al segle XVIII es bastí una nova església neoclàssica.