Sant Jaume de Picalquers (Esplugues de Llobregat)

El 1285 el canonge de la seu de Barcelona Arnau de Picalquers va fundar un benefici a la capella de Sant Jaume de la parròquia d’Esplugues. S’hi havia de celebrar misses per la seva ànima i per la de Berenguer de Santa Oliva. El 1371 el beneficiat. Bernat Martina, volia que hom adscrivís un terme propi a la capella. El 1712 era destruïda i el 1726 el bisbe de Barcelona traslladà el seu benefici a l’altar de Sant Mateu de la parròquia d’Esplugues. El 1773 es reconstruí la capella i tornà a tenir beneficiat, fins a mitjan segle passat. Es troba al costat de l’antic castell de Picalquers, ara conegut com Torre dels Lleons a la Ciutat Diagonal.