Sant Miquel de Lloberola

Aquesta església és la parròquia del petit poble de Lloberola, situat al nord de Biosca. Es al peu del castell de Lloberola, al costat d’algunes cases. El primer esment del lloc de Lloberola s’ha de cercar en el testament del comte Ermengol I d’Urgell del 1007 (1009), el qual manà que es lleguessin quatre parelles de bous que tenia a Lloberola com a almoines per a la salvació de la seva ànima. La parròquia de Sant Miquel no és coneguda fins el 1065, que Ermengarda deixà en testament una coromina a Sant Miquel de Lloberola.

El capellà de Lloberola apareix esmentat en la relació del pagament de...