Torre de l’Antic (Camarles)

Quan el comte Ramon Berenguer IV de Barcelona després de la conquesta de Tortosa el 1148 procedí al repartiment de la regió, cedí (1153) l’almúnia de l’Antic (“almunia quam vocant Antig”), en alou, a Bertran de Castellet. Aquest, el 1157, la va vendre a Guillem de Copons, que era el batlle del comte a Tortosa, per 200 morabatins, i uns anys més tard, el 1170, el mateix Guillem de Copons decidí vendre l’Antic a Guerau, prior de Santa Maria de Tortosa, i a la mensa canonical per 400 morabatins. Un cop esdevingut propietari de l’indret el priorat de Santa Maria, sembla que els priors procediren...