Vila de Ripoll

Una anàlisi de l’estructura de la vila de Ripoll, que s’estén a ponent del monestir, fa pensar que el seu origen podia ésser semblant al de la vila de Sant Joan de les Abadesses i podia correspondre a una implantació urbana traçada a partir de la definició d’una trama de carrers i parcel·lació de les illes resultants a base de solars i traçat viari. Dissortadament no s’ha conservat cap carta de poblament ni cap resum documental o notícia que permeti assegurar-ho. Les notícies més antigues que coneixem fins ara de l’existència d’una vila o grup de gent són de l’any 1131. En aquest temps Pere...