Resultats de la cerca

Es mostren 6 resultats

Els gasteromicets: estrelletes, pets de llop, ous del diable i afins

Grau de comestibilitat i toxicitat de diferents bolets dels Països Catalans

Consideracions sobre el progrés en el coneixement de la diversitat dels fongs

Els ambients rics en fongs veritables

Micologia popular

Els grups de coleòpters