OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Matemàtiques

Mostrant 51 - 100 de 178

Cronologia dels Països Catalans i del món

Taula       Línia del temps       Calendari: Any | Mes
Dates Esdeveniment Època històrica Àrea geogràfica Àrea temàtica
1854 Anàlisi, geometria no euclidiana, geometria de Riemann, grans problemes (Riemann); lògica (Boole)

Anàlisi, geometria no euclidiana, geometria de Riemann, grans problemes (Riemann); lògica (Boole)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1852 Geometria (Chasles)

Geometria (Chasles)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1850 La regla de càlcul moderna (Mannheim)

La regla de càlcul moderna (Mannheim)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1849 Teoria de nombres, sèries (Dirichlet)

Teoria de nombres, sèries (Dirichlet)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1847 Geometria projectiva (Staudt)

Geometria projectiva (Staudt)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1844 Càlcul d’extensions (Grassmann)

Càlcul d’extensions (Grassmann)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1843 Quaternions (hamilton)

Quaternions (hamilton)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1837 Trisecció d’un angle i demostració dela impossiblitat de la duplicació del cub

Trisecció d’un angle i demostració dela impossiblitat de la duplicació del cub

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1834 Geometria sintètica (Steiner)

Geometria sintètica (Steiner)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1832 Geometria no euclidiana (Bolyai); grups, teoria d’equacions (Galois)

Geometria no euclidiana (Bolyai); grups, teoria d’equacions (Galois)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1830 Física matemàtica, probabilitat (Poisson); àlgebra (Peacock); sèries (Bolzanno); màquines de computació (Babbage); funcions el·líptiques, determinants (Jacobi)

Física matemàtica, probabilitat (Poisson); àlgebra (Peacock); sèries (Bolzanno); màquines de computació (Babbage); funcions el·líptiques, determinants (Jacobi)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1829 Geometria no euclidiana (Lobačevskij); geometria analítica (Plücker)

Geometria no euclidiana (Lobačevskij); geometria analítica (Plücker)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1828 Física matemàtica (Green)

Física matemàtica (Green)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1827 Anàlisi (Cauchy); àlgebra, anàlisi (Abel)

Anàlisi (Cauchy); àlgebra, anàlisi (Abel)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1826 Principi de dualitat (Poncelet, Plücker, Gergonne); funcions el·líptiques (Abel, Gauss, Jacobi).

Principi de dualitat (Poncelet, Plücker, Gergonne); funcions el·líptiques (Abel, Gauss, Jacobi).

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1822 Teoria de la calor, sèries de Fourier (Fourier); geometria projectiva, construccions; teorema de Feuerbach (Poncelet)

Teoria de la calor, sèries de Fourier (Fourier); geometria projectiva, construccions; teorema de Feuerbach (Poncelet)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1820 Geometria (Poinsot)

Geometria (Poinsot)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1806 Representació geomètrica de nombres complexos (Argand)

Representació geomètrica de nombres complexos (Argand)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1805 Mecànica celeste, probabilitat, equacions diferencials (Laplace); teoria de nombres, funcions el·líptiques, mètode de quadrats menors, integrals (Legendre)

Mecànica celeste, probabilitat, equacions diferencials (Laplace); teoria de nombres, funcions el·líptiques, mètode de quadrats menors, integrals (Legendre)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1803 Geometria moderna (Carnot)

Geometria moderna (Carnot)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1800 Construcció de polígons, teoria de nombres, geometria diferencial, geometria no euclidiana, teorema fonamental d’àlgebra, astronomia, geodèsia, grans problemes (Gauss)

Construcció de polígons, teoria de nombres, geometria diferencial, geometria no euclidiana, teorema fonamental d’àlgebra, astronomia, geodèsia, grans problemes (Gauss)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1797 Geometria del compàs (Mascheroni); nombres complexos (Wessel)

Geometria del compàs (Mascheroni); nombres complexos (Wessel)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1794 Geometria descriptiva, geometria diferencial de superfícies (Monge)

Geometria descriptiva, geometria diferencial de superfícies (Monge)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1790 Superfícies (Meusnier)

Superfícies (Meusnier)

El primer món contemporani (del 1790 al 1900) Món Ciència i cultura
1780 Càlcul de variacions, equacions diferencials, mecànica, equacions, nombres (Lagrange)

Càlcul de variacions, equacions diferencials, mecànica, equacions, nombres (Lagrange)

El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
1777 Càlcul de π per probabilitat (comte de Buffon)

Càlcul de π per probabilitat (comte de Buffon)

El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
1770 Geometria no euclidiana, funcions hiperbòliques, projeccions, irracionalitat de π, (Lambert); sistemes (Cramer).

Geometria no euclidiana, funcions hiperbòliques, projeccions, irracionalitat de π, (Lambert); sistemes (Cramer).

El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
1750 Notació, eiπ = –1, línia d’Euler, equació quàrtica, grafs, funció ϕ, funcions beta i gamma, matemàtica aplicada, grans problemes (Euler)

Notació, e = –1, línia d’Euler, equació quàrtica, grafs, funció ϕ, funcions beta i gamma, matemàtica aplicada, grans problemes (Euler)

El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
1740 Corbes planes, física (Maclaurin)

Corbes planes, física (Maclaurin)

El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
1733 Inici de geometria no euclidiana (Saccheri)

Inici de geometria no euclidiana (Saccheri)

El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
1731 Geometria analítica de sòlids (Alexis Clairaut)

Geometria analítica de sòlids (Alexis Clairaut)

El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
1720 Matemàtica actuarial, probabilitat, nombres complexos, fórmula de Stirling (De Moivre)

Matemàtica actuarial, probabilitat, nombres complexos, fórmula de Stirling (De Moivre)

El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
1715 Desenvolupament en sèrie, geometria (Taylor)

Desenvolupament en sèrie, geometria (Taylor)

El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
1706 Cent decimals de π (J. Maclim)

Cent decimals de π (J. Maclim)

El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
1700 Càlcul aplicat (Johan –i John, Jean– Bernoulli); geometria (Giovanni Ceva); òptica, geometria (David Gregory)

Càlcul aplicat (Johan –i John, Jean– Bernoulli); geometria (Giovanni Ceva); òptica, geometria (David Gregory)

El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
1690 Càlcul aplicat, formes indeterminades (L’Hôpital); astronomia, taules de mortalitat i assegurança de vida (Halley); corbes isòcrones, clotoide, espiral logarítmica, probabilitat (Jakob –i James, Jacques– Bernoulli); corbes, quadrats màgics, ...

Càlcul aplicat, formes indeterminades (L’Hôpital); astronomia, taules de mortalitat i assegurança de vida (Halley); corbes isòcrones, clotoide, espiral logarítmica, probabilitat (Jakob –i James, Jacques– Bernoulli); corbes, quadrats màgics, mapes (de la Hire); òptica, corbes, teoria d’equacions (Tschirnhausen)

El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
1682 Càlcul, determinants, teorema multinomial, lògica simbòlica, notació, màquines de computar (Leibniz)

Càlcul, determinants, teorema multinomial, lògica simbòlica, notació, màquines de computar (Leibniz)

El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
1680 Fluxions, dinàmica, hidrostàtica, hidrodinàmica, gravitació, corbes cúbiques, sèries, solució numèrica d’equacions, grans problemes (Newton); teoria d’equacions (Johann Huddle); física, rellotges (Robert Hooke); determinants, càlcul (Seki Köwa)

Fluxions, dinàmica, hidrostàtica, hidrodinàmica, gravitació, corbes cúbiques, sèries, solució numèrica d’equacions, grans problemes (Newton); teoria d’equacions (Johann Huddle); física, rellotges (Robert Hooke); determinants, càlcul (Seki Köwa)

El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
1672 Construccions geomètriques amb eines limitades (Mohr)

Construccions geomètriques amb eines limitades (Mohr)

El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
1671 Astronomia, corbes cassinianes (Cassini)

Astronomia, corbes cassinianes (Cassini)

El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
1670 Tangents, teorema fonamental del càlcul (Barrow); òptica, teorema del binomi, sèries, astronomia (James Gregory); quadratura del cercle, probabilitat, evolutes, rellotges de pèndol, òptica (Huygens); arquitectura, astronomia, física, ...

Tangents, teorema fonamental del càlcul (Barrow); òptica, teorema del binomi, sèries, astronomia (James Gregory); quadratura del cercle, probabilitat, evolutes, rellotges de pèndol, òptica (Huygens); arquitectura, astronomia, física, longitud d’arc de cicloide (Christopher Wren)

El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
1660 Espirals, punts d’inflexió (Sluze); geometria (Viviani); rectificació de paràbola i cicloide, sèries infinites, fraccions continuades (Brouncker)

Espirals, punts d’inflexió (Sluze); geometria (Viviani); rectificació de paràbola i cicloide, sèries infinites, fraccions continuades (Brouncker)

El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
1650 Còniques, cicloide, probabilitat, triangle de Pascal, màquines de computar (Blaise Pascal); àlgebra, nombres imaginaris, longitud d’arc, exponents, símbol infinit, integració (John Wallis); duplicació i quadratures (Grégoire de SaintVincent)...

Còniques, cicloide, probabilitat, triangle de Pascal, màquines de computar (Blaise Pascal); àlgebra, nombres imaginaris, longitud d’arc, exponents, símbol infinit, integració (John Wallis); duplicació i quadratures (Grégoire de SaintVincent); trigonometria, astronomia, projeccions, sèries de logaritmes (Mercator).

El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
1640 Geometria projectiva (Desargues); geometria cartesiana (de Beaune); física, geometria (Torricelli); geometria, tangents, indivisibles (Roberval).

Geometria projectiva (Desargues); geometria cartesiana (de Beaune); física, geometria (Torricelli); geometria, tangents, indivisibles (Roberval).

El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
1637 Geometria analítica, C+V=A+2, foli, oval, regla dels signes (Descartes)

Geometria analítica, C+V=A+2, foli, oval, regla dels signes (Descartes)

El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
1635 Teoria de nombres, màxims i mínims, probabilitat, geometria analítica (Fermat); mètode dels indivisibles (Cavalieri)

Teoria de nombres, màxims i mínims, probabilitat, geometria analítica (Fermat); mètode dels indivisibles (Cavalieri)

El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
1630 Teoria de nombres, nombres de Mersenne (Mersenne); àlgebra, simbolisme, regle de càlcul, taula de logaritmes naturals (Oughtred); òptica, geometria (Mydorge); àlgebra, geometria esfèrica (Albert Girard)

Teoria de nombres, nombres de Mersenne (Mersenne); àlgebra, simbolisme, regle de càlcul, taula de logaritmes naturals (Oughtred); òptica, geometria (Mydorge); àlgebra, geometria esfèrica (Albert Girard)

El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
1620 Escala logarítmica, nomografia (Gunter); teoremes de centroides (Paul Guldin); geometria, trigonometria, π, loxodròmies (Snell).

Escala logarítmica, nomografia (Gunter); teoremes de centroides (Paul Guldin); geometria, trigonometria, π, loxodròmies (Snell).

El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
1615 Logaritmes comuns, taules (Henry Briggs)

Logaritmes comuns, taules (Henry Briggs)

El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
1614 Logaritmes, mecanismes computacionals (Napier)

Logaritmes, mecanismes computacionals (Napier)

El món modern (del 1500 al 1789) Món Ciència i cultura
Llegir més...