i Important grup de senadors d’origen hispà són presents al Senat de Nerva | enciclopèdia.cat
Cronologia dels Països Catalans i del món

Important grup de senadors d’origen hispà són presents al Senat de Nerva

96

Els catorze senadors d’origen hispà presents al Senat de Nerva formen un important grup d’influència en el qual destaquen Luci Minici Natalis i Luci Licini Sura, naturals de Bàrcino (96-98).

història hist
Llegir més...