i La vall de l’Ebre passa a formar part del regne visigot de Tolosa | enciclopèdia.cat
Cronologia dels Països Catalans i del món

La vall de l’Ebre passa a formar part del regne visigot de Tolosa

466

Amb Euric (466-486), la vall de l’Ebre i el litoral de la Tarraconense passen a formar part del regne visigot de Tolosa.

història hist
Llegir més...