i Pau anuncia el seu desig de viatjar a Hispània | enciclopèdia.cat
Cronologia dels Països Catalans i del món

Pau anuncia el seu desig de viatjar a Hispània

62 dC

L’apòstol Pau anuncia el seu desig de viatjar a Hispània (62-64). A la Península no han quedat evidències d’aquest viatge.

història hist
Llegir més...