i Pauli de Nola compara el mode de vida de diverses ciutats d’Hispània | enciclopèdia.cat
Cronologia dels Països Catalans i del món

Pauli de Nola compara el mode de vida de diverses ciutats d’Hispània

389

Meropi Ponç Paulí, més conegut pel nom de Paulí de Nola, compara en una carta la tranquil·litat i la rusticitat de Bílbilis, Calagurris (Calahorra) o Ilerda davant les grans ciutats com Caesaraugusta, la "deliciosa" Bàrcino o la "poderosa i marítima" Tàrraco (389-394).

història hist
Llegir més...