Abolició de les senyories jurisdiccionals, del vassallatge i de les prestacions personals

6 d’agost de 1811

Decret d’abolició de les senyories jurisdiccionals, del vassallatge i de les prestacions personals.