Abolició dels delmes que Andorra paga a la mitra

1842

Per decisió del Consell General, s’aboleixen els delmes que Andorra paga a la mitra.