Acord de desaparició de la República Catalana, la restauració de la Generalitat i l’elaboració d’un Estatut d’Autonomia

17 d’abril de 1931

En una reunió entre F. Macià i els ministres del govern central L. Nicolau i d’Olwer, M. Domingo i Sanjuán i F. de los Ríos Urrutia, s’acorda la desaparició de la República Catalana, la restauració de la Generalitat i l’elaboració d’un Estatut d’Autonomia.