Acord per a impulsar el projecte del Fòrum Universal de les Cultures per a l’any 2004

25 de maig de 1997

L’Ajuntament de Barcelona acorda impulsar el projecte del Fòrum Universal de les Cultures per a l’any 2004.