Al País Valencià, s'estrena el film en català Sega cega, de Josep Gandia i Casimiro

1972

Al País Valencià, Josep Gandia i Casimiro estrena el film en català Sega cega.