Alçament carlí de Benet Tristany a Solsona

Setembre de 1846

Alçament carlí de Benet Tristany a Solsona. Comença la revolta dels Matiners, segona guerra Carlina.