Alfons de la Cerda dóna les ciutats de Múrcia i Cartagena i del reialme sencer de Múrcia a Alfons el Liberal

26 de juny de 1289

Alfons de la Cerda fa donació de les ciutats de Múrcia i Cartagena i del reialme sencer de Múrcia a Alfons el Liberal.