Alfons el Benigne imposa els furs de València a tot el regne valencià

1328

Alfons el Benigne imposa els furs de València a tot el regne valencià, en detriment de la legislació aragonesa.