’Ali ibn Mugahid vincula els cristians mossàrabs i les esglésies de la seva taifa de Dénia al bisbat de Barcelona

26 de desembre de 1057

’Ali ibn Mugahid vincula els cristians mossàrabs i les esglésies de la seva taifa de Dénia al bisbat de Barcelona.