Apareix a Barcelona el diari de venda ambulant "Las Noticias"

15 de maig de 1990

Apareix a Barcelona el diari "Las Noticias", amb una tirada de 100.000 exemplars, distribuïts per mitjà de la venda ambulant (el darrer número apareix el 2 d’agost).