Aparició de la revista “Serra d’Or”

Octubre de 1959

Apareix la revista “Serra d’Or”.