Aplicació de la prohibició papal de vendre determinats productes als sarraïns als dominis del soldà d’Alexandria

1274

Jaume I aplica la prohibició papal de vendre determinats productes als sarraïns als dominis del soldà d’Alexandria.