Aprovació al Parlament Europeu de l’informe sobre la llengua catalana i el seu reconeixement per part dels organismes comunitaris

12 de desembre de 1990

El Parlament Europeu aprova l’informe sobre la llengua catalana i el seu reconeixement per part dels organismes comunitaris, la qual cosa es considera un pas important per a l’obtenció de l’oficialitat del català.