Aprovació i promulgació de la Llei de Contractes de Conreu

11 d’abril de 1934

El Parlament català, amb l’absència de la Lliga Catalana, aprova la Llei de Contractes de Conreu, promulgada el dia següent.