Augment del tràfic marítim al port de València

Maig de 1642

Augmenta el tràfic marítim al port de València.