A Barcelona, primera comunicació telefònica d’Espanya

16 de desembre de 1877

S'efectua la primera prova telefònica de la península ibèrica entre dues sales de l'Escola Industrial de Barcelona. Deu dies més tard es fa la primera conferència de llarga distància entre Barcelona i Girona.