Batalla de Kassel

23 d’agost de 1328

Batalla de Kassel. La cavalleria francesa esclafa les milícies populars a Flandes.