Berenguera, filla de Ramon Berenguer III, es casa amb Alfons VII de Castella

1128

Berenguera, filla de Ramon Berenguer III, es casa amb Alfons VII de Castella.