Bernat Metge escriu La medicina apropiada a tot mal

1396

Bernat Metge escriu La medicina apropiada a tot mal.