Bernat Serra pinta el retaule de Sant Miquel, de l’esglesiola de Sant Miquel de la Pobla del Bellestar

1429

Bernat Serra pinta el retaule de Sant Miquel, de l’esglesiola homònima de la Pobla del Bellestar.