Campanya “Per què l’Estatut de 1932?”

Maig de 1972

L’Assemblea de Catalunya llança la campanya “Per què l’Estatut de 1932?”.