Carta de franquesa de Mallorca

1 de març de 1230

Carta de franquesa de Mallorca.