A Catalunya es crea el Servei de Biblioteques al Front

17 de febrer de 1937

Es crea a Catalunya el Servei de Biblioteques al Front.