A causa de la Guerra Civil, Catalunya ha perdut més del 4,5% de la població existent el 1936

1939

A causa de la Guerra Civil, Catalunya ha perdut entre 130 000 i 150 000 persones (comptant morts i exiliats), xifra superior al 4,5% de la població existent el 1936.