Comencen a aparèixer traduccions castellanes de les obres d’Erasme a la Corona d’Aragó

1525

Comencen a aparèixer traduccions castellanes de les obres d’Erasme a la Corona d’Aragó.